CRM software analyse: heb ik nieuw CRM software nodig?

Heeft u ook een heel selectietraject doorlopen in de aanloop naar de eerste aanschaf van uw CRM software? Tijdens het CRM selectieproces

CRM software

wordt er vaak veel aandacht besteed aan de functionaliteiten van de software en de kwalificaties van de CRM leverancier. Wat regelmatig nog onderbelicht is in de selectieprocessen, is het doel wat bereikt moet worden met de CRM implementatie en hoe de functionaliteiten van de CRM software deze gestelde doelen kunnen ondersteunen. Deze doelen kunnen betrekking hebben op meetbare verbeteringen in de werkprocessen, maar ook in het marktleiderschap in de doelgroep of het verhogen van loyale klanten.

Wanneer u wel bij de doelen heeft stilgestaan tijdens het CRM selectieproces, kan het zijn dat na een aantal jaren deze doelen zijn bijgesteld, of zelfs helemaal gewijzigd. In dat geval kunt u zich afvragen of uw huidige CRM software nog bijdraagt aan het behalen van uw bijgestelde doelen. Een CRM software analyse kan u dan inzicht geven of uw huidige CRM systeem geoptimaliseerd kan worden, of dat u nieuwe CRM software nodig heeft.

De wensen en eisen die zijn vastgesteld in de organisatie zijn leidend om te beoordelen hoe groot het gat is ten opzichte van de mogelijkheden van de geïnstalleerde software en de meest actuele versie van de software. Deze analyse helpt u om te beslissen of de bestaande CRM software nog gerecycled kan worden of dat het toch verstandiger is om een nieuw CRM systeem aan te schaffen. In de meeste gevallen wordt niet alleen gekeken naar de daadwerkelijke functionele eisen, maar ook naar factoren als:

• Ontwikkelvisie van de leverancier naar de toekomst toe, zodat de software ook op langere termijn de gewenste
 ondersteuning kan blijven bieden

• Kosten van de upgrade, hernieuwde inrichting, onderhoud en gebruikersondersteuning. In sommige gevallen is
 het gewoonweg kosten efficiënter om naar nieuwe software te kijken dan om de oude software te upgraden.
 Zeker als de technologie van de software inmiddels enigszins verouderd is.

Bent u wel eens nagegaan of uw aangeschafte CRM software nog bijdraagt aan het behalen van uw doelstellingen? In ons whitepaper 'Recycle CRM' bespreken we de te nemen stappen om het maximale uit uw huidige CRM systeem te halen!

Volg ons!

Klik hieronder en blijf geïnformeerd!