Zinnovation past CRM nog bij uw visie en missie-beeld

Sluit CRM nog aan bij uw visie?

Bij de aanschaf van een CRM-oplossing komen vele vraagstukken naar voren. Zoals onder anderen "Waar moet een CRM systeem aan voldoen en wat zijn de succesfacturen van CRM?" In ieder geval is het heel belangrijk dat een goede CRM-oplossing aansluit bij de visie van de organisatie. Echter hoe goed u hier ook over heeft nagedacht, door verschillende omstandigheden zou het kunnen zijn dat na verloop van tijd blijkt dat het CRM-systeem aangepast dient te worden.

Waarom CRM niet meer past bij uw visie

Hiervoor kunnen talloze redenen zijn, denk hierbij aan:

• Gewijzigde interne procedures
• Wetswijzigingen, zoals bijvoorbeeld de AVG / GDPR 
• Economische veranderingen
• Nieuwe functionaliteiten binnen CRM
• Gebruik van nieuwe kanalen richting de markt (sociale media, web)
• Integratie met andere (nieuwe) systemen

Zinnovation visie missie CRM 425px

Op het moment dat CRM niet meer past binnen de behoeften van de organisatie zijn er twee mogelijkheden: het kiezen van een nieuw CRM-pakket of het herinrichten van het bestaande pakket. De keuze is afhankelijk van de toegevoegde waarde van het huidige pakket versus de noodzakelijke of wenselijke functionaliteiten.

Vaak wordt de keuze voor een nieuw pakket gemaakt door frustratie of onvermogen terwijl het huidige pakket, met wat aanpassingen en toevoegingen, nog prima zou kunnen functioneren. Dit komen wij in de praktijk vaak tegen. Er wordt snel gekozen voor een nieuw pakket, omdat de bestaande CRM-omgeving niet goed gebruikt wordt en daardoor onvoldoende toegevoegde waarde lijkt te hebben. In zo’n CRM-omgeving zijn er vaak klachten of onopgeloste wensen van de gebruikers. 

Keuze: nieuw pakket of bestaande aanpassen?

Het is van belang om éérst te inventariseren welke mogelijkheden de bestaande CRM-omgeving biedt.
Nog belangrijker is het om te inventariseren welke processen in CRM moeten gaan plaatsvinden ter ondersteuning van het doel en de visie van de organisatie.
Met deze informatie kan er een goede afweging gemaakt worden: herinrichten van het bestaande pakket of een nieuw CRM-pakket aanschaffen.

Wij komen graag vrijblijvend bij u langs om te analyseren of uw huidige pakket nog aansluit op uw behoeften of dat er beter naar een nieuw pakket kan worden uitgekeken. 

Zinnovation 

Ons team heeft jarenlang ervaring in CRM implementaties, CRM ontwikkeling en CRM beheer. U zoekt een betrouwbare partner, die alle facetten en uitdagingen van uw business begrijpt. Het Zinnovation team wil u graag adviseren over alle aspecten van CRM. Van implementatie, aanpassingen, trainingen tot en met het beheer van uw CRM-systeem. Wilt u vrijblijvend van gedachten wisselen, neem gerust contact op met ons.

Volg ons!

Klik hieronder en blijf geïnformeerd!