3 stappen voor betere datakwaliteit in CRM

CRM is onmisbaar om een goede service en customer experience te realiseren, de productiviteit van uw organisatie te verhogen en een beter bedrijfsresultaat te behalen. Maar om dit resultaat ook daadwerkelijk te behalen, moet het systeem wel waardevolle, kwalitatieve data bevatten. Helaas gebeurt het te vaak dat CRM-systemen foutieve, dubbele of verouderde data bevatten, wat ertoe leidt dat het systeem steeds minder bruikbaar wordt.

Dit staat succesvolle marketingactiviteiten in de weg, net als het leveren van een optimale service. Het is van belang om iets te doen aan de kwaliteit van de data, om in staat te kunnen zijn een betere customer experience te leveren en efficiëntere marketingcampagnes te kunnen uitvoeren. We geven drie tips om een een omgeving te creëren waarin datakwaliteit hoog in het vaandel staat.

1. Vind ambassadeurs en overtuig het management van het belang
Over het algemeen zijn de mensen die last hebben van slechte data, niet de managers en beslissingmakers in een organisatie. Hierdoor is er vaak te weinig aandacht voor het belang van kwalitatieve data. Om te zorgen dat er wel aandacht voor is, is het noodzakelijk om het belang en voordelen duidelijk te communiceren naar de belangrijke beslissingmakers binnen de organisatie. Zorg dat er voorstanders zijn die kunnen helpen om dit op de agenda te krijgen.

2. Stel een plan op
Zinnovation CRM data kwaliteit tipsOm de datakwaliteit omhoog te krijgen, moet er planmatig gewerkt worden. Er moeten een aantal stappen doorlopen worden. Begin met het analyseren van de kwaliteit van uw data. Denk hierbij aan context, nauwkeurigheid, compleetheid en consistentie. Ontwikkel aan de hand van de analyse de benodigde zaken om de kwaliteit van de data omhoog te krijgen, zoals richtlijnen voor de invoer van data, welke formulieren, velden en informatie nodig zijn voor de data, et cetera. Stel vervolgens vast wie verantwoordelijk is voor de datakwaliteit en hoe vaak de data opgeschoond wordt. Bepaal tot slot hoe gemeten en bijgehouden wordt hoe de kwaliteit van de data er naar verloop van tijd uitziet.

3. Proces zonder einde
Het optimaliseren van de datakwaliteit is geen project wat na verloop van tijd afgerond is. Dit is een doorgaand proces, klanten staan immers ook niet stil en verhuizen, krijgen een nieuwe baan of een nieuw nummer. Data kan dus verouderen en dit moet voorkomen worden. Het is dan ook van belang om tijd en budget vrij te maken voor het up-to-date houden van de data.

Door bewust bezig te gaan met de datakwaliteit, kan het CRM-systeem beter ingezet worden en blijft data betrouwbaar. Slechte data gaat uiteindelijk ten koste van het gebruik van het systeem, maar nog erger, het heeft een negatief effect op de customer experience.

Wilt u meer weten over het up-to-date houden van uw data? Neem dan vooral eens contact met ons op.

Volg ons!

Klik hieronder en blijf geïnformeerd!