Waar ligt de focus van úw CRM beheerorganisatie?

Onlangs publiceerden wij samen met onze partner CRM excellence het whitepaper Beheer van CRM-applicaties. Centraal in dit whitepaper staat de vraag op welke wijze een CRM project structureel kan worden overgedragen naar de lijn. In losse artikelen publiceren wij wekelijks één van de acht onderdelen. Heeft u interesse in het hele whitepaper? Neem dan contact met ons op.

Verschillende rollen binnen uw CRM beheerorganisatie
In ons vorige artikel gaven we een introductie op het belang van een goede CRM Beheerorganisatie. Om het succes van CRM te garanderen is het van belang dat CRM na het afronden van het project, een structurele rol krijgt binnen de organisatie. Én dat CRM meegroeit en mee verandert met de organisatie. Daarom gaan we verder in op de CRM Beheerorganisatie. Waar ligt de focus?

De CRM beheerorganisatie betreft een permanent georganiseerd team van mensen dat CRM initiatieven ontplooit, ontwikkelt, verbetert en beheert. De samenstelling van de CRM beheerorganisatie kan periodiek verschillen. De CRM beheerorganisatie wordt beschreven door de structuur en de plaats binnen de organisatie duidelijk te maken en de verschillende rollen en taken aan te geven.

Op de juiste plaats borgen van rollen
De praktijk wijst uit dat organisaties moeite hebben met het op de juiste plaats borgen van de verschillende rollen binnen de beheerorganisatie. Bij mensen die kennis van de materie hebben, die beschikbaar zijn, die op een goede manier met gebruikers kunnen communiceren. En natuurlijk: bij mensen die nauwkeurig zijn in het registreren van vragen zodat het lerende vermogen van de organisatie ook daadwerkelijk kan worden benut.

De focus van de CRM Beheerorganisatie ligt op de volgende onderdelen:

  1. De CRM beheerorganisatie ondersteunt en begeleidt de uitvoering van de CRM strategie door het optimaal laten functioneren van de CRM tools;
  2. De CRM beheerorganisatie ondersteunt en begeleidt de medewerkers en gebruikers, waarbij niet alleen een opleiding van de software wordt verzorgd, maar ook de opleiding rondom de CRM processen en procedures. Hiermee is de CRM beheerorganisatie ook in staat om de link tussen de gebruikers en het management steeds opnieuw te leggen;
  3. De CRM beheerorganisatie zorgt ervoor dat de gebruikte middelen (waaronder ook het CRM systeem) blijven passen bij de ontwikkeling die de organisatie doormaakt.
  4. En uiteraard fungeert de CRM beheerorganisatie als centrale vraagbaak rondom praktische CRM vraagstukken.

Om de hierboven beschreven focus te bewerkstelligen is het nodig om een structureel multidisciplinair CRM beheerteam in het leven te roepen. Daarover vertellen we volgende week meer.

Volg ons!

Klik hieronder en blijf geïnformeerd!